Det er ikke fornuftig at alle skal eie alt, selv om vi har råd

Av

Minimalisme er mer enn en interiørtrend. Det er et motsvar til de siste års vanvittige forbruksvekst.