Gå til sidens hovedinnhold

Det er ikke nok å snakke om det

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er bra at vi nå snakker om psykisk helse, psykiske lidelser og god behandling. Men det trengs også en helhetlig innsats.

For abonnenter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå snakker vi endelig grundig om psykisk helse i offentligheten. Mange er opptatt av at det er viktig å be om hjelp når situasjonen er alvorlig og livet kjennes uutholdelig. Enda flere snakker om viktigheten av at tjenestene har kapasitet og tar kompetent og varmt imot når et menneske trenger hjelp. Begge deler er selvsagt viktig og riktig, men vi trenger noe mer.

Selv om Norge er i verdenstoppen i helse og levekår, så ser vi også økende sosial ulikhet og mange som har det strevsomt i livet. Vi som psykologer, psykologforening og samfunn må derfor stadig være opptatt av å bidra til å bygge et rettferdig samfunn som legger til rette for at folk har kunnskap, livsbetingelser og mulighet for å leve gode liv, med god helse og livskvalitet.

Les også

Hjelpen må være der nå – ikke på en venteliste

Også vi psykologer kan og vil delta i et godt og bredt folkehelsearbeid. Og vi deltar i arbeidet med å bygge tilgjengelige tjenester med høy kvalitet – tjenester som folk flest kjenner til, stoler på og vil ha. Der ansatte kjenner hverandres sektorer og samarbeider godt til det beste for befolkningen. Vårt mål er å styrke den psykiske helsen og redusere utviklingen av alvorlige rus- og psykiske helseplager, selvmordsfare og andre sammensatte og alvorlige lidelser. Da trenger vi helhetlige og langsiktige strategier som virker fra myndighetene og et lokalt hjelpeapparat som samhandler på alle nivå.

Det skal være mulig å få hjelp både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Kommunene har ansvar for grunnleggende opplæring og helse-, sosiale og velferdstjenester for allmenne plager og varige hjelpe- og omsorgsbehov. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for nødvendig helsehjelp for mer alvorlige tilstander.

Frivillig sektor er også en viktig ressurs for dem som har det vanskelig, gjennom frivillig likemannstilbud og hjelpetelefoner. Det er langs hele denne linjen og på tvers av disse arenaene og sektorene at folks psykiske helse kan styrkes og hjelpes.

Samtidig vet vi at kapasiteten er for dårlig, tilgangen til hjelpen er vanskelig og vilkårene for god behandling ikke alltid er til stede. Kompetansen hos ansatte er heller ikke alltid god nok. Dette gjelder både for frivillige tjenester, lavterskeltilbud i kommunen og spesialisert helsehjelp i spesialisthelsetjenestene, inkludert privatpraktiserende psykologer. Dette arbeidet må styrkes.

Les også

Psykolog: – Jeg har pasienter som har stått på venteliste i nesten to år

Samfunnets ansvar for befolkningens psykiske helse er imidlertid større og bredere enn å kun hjelpe den enkelte. På den ene siden skal vi legge til rette for at befolkningen som helhet kan oppleve god helse og trivsel, inkludering og sosialt samvær, læring og mestring. Dette handler blant annet om gode barnehager og skoler, gode lavterskel hjelpetjenester og helsetjenester, et inkluderende arbeidsliv og gode velferdstjenester. På den andre siden skal samfunnet og tjenestene bidra til å redusere sjansen for skadelig påvirkning, enten det er omsorgssvikt i hjemmet, vold og overgrep, mobbing i skole og arbeidsliv eller livskriser.

Dette helhetlige og viktige arbeidet styrker beskyttende «muskler» hos den enkelte og gir mindre risiko for utvikling av større eller mer varige problemer. Det er dette vi kaller for helsefremming og forebygging. Et oppvekstmiljø eller lokalsamfunn som er gode på helsefremming og forebygging er bra for alle, nyttig for dem som strever i perioder og helt nødvendig for dem som har varige og sammensatte behov. Også dette arbeidet må styrkes.

Det er bra at vi nå snakker om psykisk helse, psykiske lidelser og god behandling. Men det er ikke nok. Vi må ha en helhetlig innsats for befolkningens psykiske helse. Innsatsen må være god og tilgjengelig når situasjonen er alvorlig og bred og effektiv når plager skal forebygges.

Kommentarer til denne saken