Gå til sidens hovedinnhold

Det er ingen perfekte løsninger i en pandemi

Skriftlig eksamen ville ikke gitt den gode eksterne vurderingen på nasjonalt nivå som vi ønsker.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Elever skal ha så normal skolegang under pandemien som mulig. Derfor har regjeringen vært klar på at vi har ønsket å gjennomføre eksamen i den grad det er mulig. Etter nøye vurderinger med gode argumenter både for og mot, landet vi på å avlyse skriftlig eksamen for elever, samtidig som muntlig for elever på 10. trinn og Vg3 i videregående skal gjennomføres.

På lederplass (10.02) skriver Bergensavisen at det er ulogisk at vi vil gjennomføre muntlig eksamen når vi avlyser skriftlig. Jeg mener det er gode argumenter for å gjennomføre de eksamenene vi kan – også under pandemien.

En styrke ved vurderingsformen i norsk skole er at vi har en kombinasjon av tett oppfølging fra lærere som kjenner elevene godt og ekstern vurdering gjennom eksamen.

Generelt sett er eksamen er en viktig vurderingsform der elevene viser hva de kan til noen andre enn faglæreren sin. Det gir en trygghet til eleven om at den blir vurdert på kunnskapen sin, uten at andre faktorer fra klasserommet regnes med. Det mener regjeringen er så viktig at vi vil etterstrebe det selv i unormale tider.

I tillegg gir eksamen motivasjon for å holde læringstrykket oppe igjennom året. For noen vil det bli færre insentiver for å følge undervisningen frem mot sommeren hvis alle eksamener blir avlyst. Derfor er det viktig å ikke avlyse mer enn nødvendig.

Når regjeringen nå har landet på å avlyse skriftlig sentralgitt eksamen, er det fordi denne eksamensformen er lik for alle. Den tar ikke høyde for hvor mye egenarbeid elevene har hatt og om skolene har vært mye på rødt nivå. Skriftlig eksamen ville ikke gitt den gode eksterne vurderingen på nasjonalt nivå som vi ønsker.

Les også

BA mener: Guri «står» i skriftlig, kan stryke i muntlig

Samtidig ville det gitt et stort press på systemet som skal gjennomføre eksamen for privatistene og de andre som trenger skriftlig eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev.

En lokal muntlig eksamen skal også følge læreplanene slik de sentrale skriftlige eksamenene gjør, men innholdet og oppgavene tilpasses og tar mer utgangspunkt i den faktiske opplæringen elevene har fått. Det vil også være enklere å gjennomføre hvis det er høy smitte.

Dette er en mellomløsning. Den er ikke en perfekt, men det er ikke noe som er ideelt med den situasjonen vi er i. Om vi hadde gått for full avlysning eller full gjennomføring ville det uansett hatt dårlige konsekvenser for elever og studenter – ikke bare for dagens elever, men også dem som gikk ut av skolen før og for dem som kommer etter.

Nå kommer vi til å fortsette arbeidet med å gi ungdommen en så rettferdig og god vurdering som mulig. Det kommer til å være en viktig prioritering denne våren.

Kommentarer til denne saken