Det er lov til å bruke litt sunn fornuft

Av

Vi er alle enige om at vi skal ha en miljøvennlig politikk, men det viktigste i denne sammenheng må være at flest mulig får bruke den nye hallen.