Det er makt i å ignorere andre sine meiningar

Av

Vi vindkraftmotstandarar får høyre at vi er klimafornektarar, populistar og utan evne til å ta imot fakta. Vi vil bli høyrt.