Det er på høg tid med eit løft for fylkesvegnettet

Av

Forfallet kan ikkje berre bli sett på som eit lokalt eller regionalt problem. Det er eit nasjonalt problem.