Den nasjonale Ungdata-undersøkelsen for 2018 avslører at cannabisbruken blant ungdom i Norge øker. Også på det lokale folkehelsebarometeret til Bergen lyser det rødt: flere ungdommer svarer at de har brukt cannabis minst en gang de siste tolv månedene sammenlignet med landsgjennomsnittet.

At cannabisen ungdommene utsettes for er tre ganger sterkere enn den som var på markedet for ti år siden (målt i THC-nivåer) er heller ingen grunn til å senke skuldrene.

 

Jeg skal ikke påstå at det å prøve cannabis en gang eller to er en sikker vei til et miserabelt liv (unyanserte innspill i rusdebatten er det nok av). De fleste av disse ungdommene som faller inn under denne statistikken er forhåpentligvis i ferd med å utvikle seg til å bli ansvarlige voksne og vil gå et godt og stabilt liv i møte. De fleste.

Men ikke alle.

Studier foreslår at en av ti som eksperimenterer med cannabis ender opp med en avhengighet, eller som Verdens helseorganisasjon omtaler det: «Cannabis Use Disorder». Dette tallet øker til en av seks dersom det skjer i ungdomstiden. Når antallet ungdom som tester ut cannabis øker, er det også flere som vil kunne ende opp i problematisk langtidsbruk.

Cannabismisbruk er langt mer usynlig enn rusavhengighet slik vi er vant til å se den. Den dreper ikke her og nå, men kan – for noen – få fatale konsekvenser over tid. Langtidsbruk er linket til høyere risiko for sykdommer som rammer lungene og hjerte-kar i tillegg til kreft, men også mentale utfordringer. Et liv preget av angst og depresjon i tillegg til psykososiale problemer kan gjøre det vanskelig å lykkes med utdanning og arbeidsliv. Ettersom en tenåringshjerne er under utvikling er risikoen for slike konsekvenser enda større dersom bruken starter tidlig.

Kan vi for en gangs skyld ta en debatt om cannabis uten at den kuppes av alkoholargumentet?

 

Det er vanskelig å snakke om dette, uten at polariserte fagmiljøer begynner å krangle om hva som er sant hva gjelder cannabisavhengighet og konsekvenser av lang tids bruk – og uten at diskusjonen ender opp i sammenligning med andre rusmidler, vanligvis alkohol. Kan vi for en gangs skyld ta en debatt om cannabis uten at den kuppes av alkoholargumentet?

Uenigheter til tross: stadig flere opplever at de har et så stort cannabisproblem at de må ha profesjonell hjelp for å finne en vei ut. Ifølge forskere fra Folkehelseinstituttet har det siden 2010 vært en 40 prosent økning i antallet som selv søker hjelp. En slik statistikk taler på vegne av dem det gjelder, uavhengig av debatten i fagmiljøene.

Hva gjøres det i Bergen for å forhindre at unge mennesker havner i denne situasjonen, og for å tilby hjelp til de som ønsker det? Jeg snakker ikke om utvisning av elever, bøter eller andre meningsløse sanksjoner. I overgangen fra justis til helse/omsorg som reaksjon på bruk av illegale rusmidler bør kommunen ha noe annet å stille opp med enn straff.

Mens andre kommuner i Norge trapper opp innsatsen på cannabis med hjelpetiltak for ungdom som ønsker det, trapper Bergen ned sin innsats på for eksempel hasjavvenningsprogrammer.

Dette til tross for at det foreligger evalueringer med overbevisende dokumentasjon, som Hasjavvenningsprogrammet (HAP).

Det er fint at noen av byens videregående skoler nå ønsker å ta utfordringen på alvor og arrangerer foreldremøter og annet, men jeg mener at flere offentlige etater må komme på banen og si noe om hvordan de ønsker å løse problemet. Bekymringen bør deles av langt flere enn byens tenåringsforeldre.

Det er på tide å våkne opp, og ta cannabis på alvor.