Det er slitsomt å holde en hel by som «gissel»

Av