– Det er urimelig og utroverdig bruk av tiltak

Nye tiltak for kulturbransjen skaper hodebry. Fyllingsdalen Teater ser seg nødt til å forskyve hele våren.