Det er visst finne ein skulle ha vore

Av

I fjor ville opposisjonen i Stortinget etablere eit beredskapslager for korn, som Finland har. Det meinte regjeringa ikkje var naudsynt. Mon tru dei angrar seg i dag?