Gå til sidens hovedinnhold

Det handler om å bygge tillit og forståelse mellom mennesker

Migrasjon kan føre til at samfunn vokser, får nye impulser, blir rikere og sterkere. Men bare hvis vi vil og møter hverandre med forståelse og respekt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Migrantene kommer ikke hit for å sette livene sine på vent. De ønsker å bidra. Da er det vår oppgave å bygge tillit mellom mennesker og se muligheter. 18. desember markeres Den internasjonale migrasjonsdagen. I dag ønsker vi å rette søkelys mot migranters rettigheter og beskyttelse.

Det er flere som lukker døren, enn som åpner den. Derfor er det så viktig at vi har aktører i byen vår som jobber for et mer inkluderende samfunn. Papillon jobber som brobygger i samfunnet gjennom å bidra til sosial inkludering, som igjen bidrar til opplevelse av fellesskap og tilhørighet. Raftostiftelsen underviser årlig tusenvis av elever på Vestlandet og utfordrer de til å finne sitt eget engasjement gjennom diskusjon om tema som rasisme og diskriminering.

Se for deg at du har tretti sekunder til å bestemme deg for hva du vil ha med deg og at du må rømme, med kun det du klarer å bære i dine egne hender. Det er mange som hver dag risikerer egne livet for å søke en bedre fremtid. Det kan være i en skrøpelig gummibåt over åpent hav, eller milevis til fots langs landeveien med noen få eiendeler i en liten koffert.

Les også

Det eneste som gjelder nå, er mot og solidaritet

Det er mange grunner til at noen velger å forlate sitt hjemsted. Alle migranter er ikke flyktninger. Krig og konflikt er bare en av mange årsaker til migrasjon. Andre grunner er fattigdom, klimaendringer eller en håpløs økonomisk fremtid.

Migrasjon kan føre til at samfunn vokser, får nye impulser, blir rikere og sterkere. Men bare hvis vi vil og møter hverandre med forståelse og respekt. En fellesnevner for dem vi møter som kommer til Norge er at de ønsker å leve selvstendige liv. De vil ikke sette livene sine på vent, men gå på skole, jobbe og bidra til fellesskapet.

Papillon møter krysskulturelle mennesker. De har en iboende drivkraft for å skape en trygg fremtid for seg og sine familier. Det samme gjelder ungdommer med krysskulturell bakgrunn. Alle ungdommer er sårbare. De som føler utenforskap, er ekstra sårbare. Papillon mobiliserer ungdommen til selv å håndtere utfordringer de møter.

Dette kan vi gjøre gjennom å øke tilliten til det norske systemet og å motivere til et selvstendig liv gjennom utdanning, deltakelse i arbeidslivet og i det offentlige rom. Vår tilnærming er forebyggende. Alt handler i bunn og grunn om å skape tillit. Om å stole på at vi vil hverandre vel.

Papillon organiserer blant annet temasamlinger, kurs, sommerleir og en anonym chattetjeneste. Vi har også individuell veiledning for ungdommer. Vi samarbeider med Bergen kommune som har gode brobyggeprosjekter, Raftostiftelsen som jobber for menneskerettigheter og «Support not protect» som driver med holdningsskapende arbeid for å motvirke negativ sosial kontroll og utenforskap.

I år produserte Papillon informasjonsvideoer om smitteverntiltak under koronapandemien på 27 språk. Jobben vi gjør er viktig. Det får vi bekreftet hver dag i møte med våre brukere. Mange av dem flyr av sted på egne vinger ganske raskt etter å ha fullført en utdanning, eller når de har fått seg en fast jobb. Det er også derfor vi markerer Den internasjonale migrasjonsdagen.

Gjennom mangfold, inkludering og tillit blir vi sterkere. Både du, jeg og resten av samfunnet.

Kommentarer til denne saken