Det settes prislapper på livene våre

Av

De fleste er enige om at et menneskeliv har uendelig verdi. Likevel blir livene våre prissatte, og det får konsekvenser.