Det­te gjør mat­bu­tik­ke­ne i kam­pen mot vi­ru­set

– Det har vært ut­ford­ren­de å få kun­der til å hol­de av­stand, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen i Coop Norge.