Det tok to dager og fem smittede før avgjørelsen ble tatt

Kommuneoverlegen kom med advarsel, men Hurtigruten mener det ikke var grunnlag for å tro at smitten stammet fra dem.