– Det verste helsepersonell kan oppleve

Kreftavdelingen ved Haukeland er preget etter at en mann døde som følge av feilbehandling.