Trist å se

– Undertegnede reiser mye med Bybanen og har lagt merke til at mange voksne bruker mobilen mye selv om de har barn med seg. For meg virker det som om de har mer omsorg for mobiltelefonen enn for barna. De søker kontakt, men må nøye seg med bare å se på de andre som er rundt dem. De fleste av barna som oversees er de som sitter i barnevogn. Synes dette er trist å se. Jeg skriver dette innlegget i håp om at mobiltelefonen kan få mindre oppmerksomhet i barns nærvær.

Hilsen Ingrid Liv H. Fauske, pensjonert førskolelærer

Advarsel

– Forleden fikk jeg en regning i postkassen. Et straffegebyr fra Posten på 105 kroner for manglende porto på et «tiggerbrev» som jeg hadde sendt i retur. Jeg støtter Leger uten grenser og flere, men jeg kan ikke støtte alle. Men jeg vil advare andre, hvis dere vil returnere brev så må dere sette frimerke på! Eller kast brevet i bosset. 105 kroner i straffeporto er uhørt!

A.K. Frostad

Skittent

– Torgallmenningen er skitten i helgene. Hellene bør vaskes grundig!

Maria, Rahime og Mona

Arna-toget

– Jeg opplever så ofte at toget som skal gå fra Arna til byen 0756 er forsinket eller kansellert, at jeg må ta bilde av tavlen og sende til jobben for at de skal tro meg! Mellom klokken 12 og 16 når jeg skal hjem fra jobb, er det også ofte forsinket. Det er så fortvilende, for jeg mister bussen jeg skal ta videre. Hva er vitsen med den nye Ulrikstunnelen når togene likevel ikke klarer å holde rutene?

Hilsen Viona

Svar: Hei, Viona! Vi forstår at det er kjedelig når toget du skal ta er forsinket. I rushtiden er det tettere mellom togene, og det er derfor større risiko for at togene kan få mindre forsinkelser. Vi har gått gjennom punktligheten på toget du tar på morgenen hittil i år, og det har vært registrert forsinkelser på 23 dager. Den største forsinkelsen var registrert 6. januar da toget var 46 minutter forsinket, men de fleste av de andre registrerte forsinkelsene er på 4–6 minutter. Vi gleder oss derfor til neste år, da det blir to togspor gjennom Ulrikstunnelen, noe som vil bedre punktligheten på togene. I mellomtiden pågår det mange arbeider på og rundt Bergen stasjon, som dessverre medfører noen forsinkelser både for persontog og godstog.

Vennlig hilsen

Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef, Vy

Bir

– Jeg savner retur-containeren for glass/metall ved Skansemyren. Det har aldri vært så mye boss som etter at containerne forsvant. Pr. i dag må man kjøre for å kaste returglass/metall. Forventer at ansvarlig avdeling rydder opp før 17. mai og setter retur-containeren opp igjen.

Hilsen frustrert beboer

på Skansemyren

Svar: Takk for henvendelsen. Disse containerne tømmes med kranbil. Dessverre gjør ledninger på stedet at vi ikke kan tømme dem sikkert og vi måtte derfor ta dem vekk.

Vi er på utkikk etter en annen egnet plassering i området. I mellomtiden ber vi om at du benytter et av våre andre returpunkt. Du finner en oversikt på bir.no.

Takk for at du kildesorterer!

Med vennlig hilsen

Jan Oddvar Skulstad

Bir AS

Litt skuffende

– Vi hadde nok for store forventninger til Bergen. Vi hadde hørt at byen var praktfull, men ble litt skuffet. Bergen er pen, men vi likte København bedre. København er mer levende.

Hilsen Peter, Jane og Dinette fra Australia på rundreise i Holland, Danmark, Sverige og Finland

Bergen sentrum

– Bergen burde ha flere butikker på gateplan. Det er så mange koselige gater i Bergen, så det er synd at vi må inn på kjøpesentre for å handle.

Vi bør utnytte de hyggelige gatene vi har!

Andrine og Marthe (begge 23)

Eldreomsorg og privatisering

– Hørte intervju med Høyre sin kandidat til byrådsledervervet, Meyer, og lurer på om eldreomsorgen som hun snakker om bare dreier seg om sykehjem og hjemmetjenester som skal kommersialiseres hvis hun kommer til makten etter årets kommunevalg. Det vil si at noen skal få sugerøret ned i vår felles kasse for å hente ut profitt. De som utdannes innen helsefag har alle gått samme skole, vært lærling i kommunen, lært det samme og utdanningen er betalt av det offentlige. Hvorfor mener Høyre at disse helsefagarbeiderne gjør en bedre jobb i for eksempel et sykehjem hvis de har en eier som tjener penger på arbeidsinnsatsen deres? Har Høyre spurt de ansatte? Eller spør Meyer kun de som nå heier på Høyre med utsikt for å øke både inntekt og formue med partiet i forsetet? Jeg er også opptatt av om Meyer har planer om tiltak for de nesten 90 % av de eldre som bor i egen bolig og som har få tilbud om aktiviteter.

Høyre ble for øvrig invitert til å møte representanter for vel 5.000 medlemmer i Pensjonistforbundets foreninger i Bergen høsten 2022 for å drøfte eldrepolitikk før programmet ble skrevet, men tok ikke imot invitasjonen til å lytte til de som «har skoen på».

Vigdis Ravnøy,

leder i Pensjonistforbundet Hordaland og kommunestyrekandidat nr. 16 for Ap

Svar: Takk til Vigdis Ravnøy for utfordringen!

Eldre i Bergen skal være sikker på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger det. Slik er det dessverre ikke i dag. Grunnen til at vi snakker mye om sykehjemsplasser er fordi det er altfor få plasser i Bergen og det haster å gjøre noe med det. Selv om det er flott at det akkurat har åpnet et nytt sykehjem i Åsane, er utbyggingstakten i Bergen kommune så sakte at dekningsgraden går ned de neste årene. Høyre vil ta i bruk ideelle og private aktører for å bygge flere sykehjem. Allerede i dag står det over 100 personer i sykehjemskø, og de neste årene skal antallet eldre over 80 år dobles!

Da Aleris drev Søreide Sykehjem og Odins vei bosenter i Bergen, så hadde begge disse rekordlavt sykefravær, høy trivsel, vant Omsorgsprisen i Bergen, HMS-prisen i Hordaland og en pris som beste arbeidsplass. Før Arbeiderpartiet rekommunaliserte disse, så uttalte Sykepleierforbundets tillitsvalgte på Søreide at «vi har alle valgt å jobbe i et privat selskap, og medlemmene våre ønsker å fortsette. Vi har det godt her. Ingen har snakket med oss, så kanskje de ikke har satt seg inn i hvordan ting drives her og hvordan vi har det». Det er heller ikke riktig at det er dårligere lønn i ideelle og private sykehjem, som velferdstjenesteutvalget nylig har vist.

For Høyre har mangfoldet også en verdi i seg selv. Vi vil ha fritt brukervalg for alle hjemmetjenester igjen, slik at eldre kan bestemme selv hvem som kommer hjem til seg. I programmet vårt vil vi innføre en ny ordning med forebyggende hjemmebesøk. Kommunen skal være en samarbeidspartner og rådgiver, både når det gjelder bruk av velferdsteknologi og bedre tilrettelegging i egen bolig. Jeg tror også at mye livskvalitet ligger i å få ned medisinbruken, ha mer fokus på god mat og ernæring og ikke minst gi flere et sosialt aktivitetstilbud, enten man bor hjemme eller på sykehjem. Jeg kommer gjerne til Pensjonistforbundet for å høre på deres innspill til hvordan vi sammen kan skape en bedre eldrepolitikk i Bergen.

Christine Meyer,

byrådslederkandidat (H)

Les flere summetoner her: Gambling med 21 milliarder?