Dette el-løperhjulet fylte gaten med sort røyk

Det ble meldt om mye svart røyk da mange nødetater rykket ut til en brann i Damsgårdsalmenningen.