Regjeringen vil forlenge den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, men legger begrensninger på utbytte, opplyser finansministeren.

Kravet til fall i omsetning blir lempet på fra 40 til 30 prosent i perioden november-desember. Samtidig vil støttebeløpet per bedrift bli redusert fra 20 til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.

Det blir også begrensninger for utbytte, presiserte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tirsdag.

– Vi forventer at eiere og ledere opptrer ansvarlig. Regjeringen er klar på at koronastøtten skal gå til å holde folk i arbeid, ikke til utbytte for eierne. Virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember, sier næringsministeren.

Detaljene i kompensasjonsordningen, også etter nyttår, vil bli endelig utformet sammen med en ny lønnsstøtteordning, slik at samlet innretning og kompensasjonsnivå blir helhetlig og tilpasset situasjonen.

Koronaordninger foreslås forlenget

De midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut februar neste år..

Ordningene var planlagt å fases ut ved utgangen av januar. Men en usikker smittesituasjon og nye smitteverntiltak som ble varslet tirsdag kveld, gjør det nødvendig å forlenge dem, varsler regjeringen.

– Dette har to formål: Sikre folk som ikke kan jobbe på grunn av smitteverntiltakene, slik at de har en inntekt det går an å leve av – og sikre mer sosial rettferdighet, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar:

 • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
 • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen
 • Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid
 • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under tre ganger grunnbeløpet
 • Særreglene med dagpenger for lærlinger
 • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

– Inntekten til folk skal være forutsigbar

Arbeids- og inkluderingsministeren presenterte de økonomiske tiltakene for arbeidstakere og arbeidsledige på regjeringens pressekonferanse tirsdag morgen.

– Vi ønsker ikke at folk skal gå inn i julen med klump i magen. Det er dager som dette velferdsstaten er til for, sier Tajik.

Blant tiltakene som ble presentert er videreføringen av lovhjemmelen som sikrer forskuddsbetaling av dagpenger, dersom det er nødvendig.

– Dette har to formål: Sikre folk som ikke kan jobbe på grunn av smitteverntiltakene, slik at de har en inntekt det går an å leve av – og sikre mer sosial rettferdighet, sier Tajik

Setter av 600 millioner kroner til idretten og frivilligheten

Regjeringen er innstilt på å bruke 600 millioner kroner for å kompensere inntektsbortfall i idretten og frivilligheten som følge av nye koronarestriksjoner.

– For å få kontroll på smittesituasjonen må vi ha enda strengere tiltak. Det rammer kulturen, idretten og frivilligheten hardt. Vi har hele tiden sagt at vi trenger bedre ordninger, og nå leverer vi: Vi forbedrer kompensasjonsordningen, styrker eksisterende virkemiddelapparat og gjeninnfører stimuleringsordningen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Det settes av totalt 1,7 milliarder til kulturfeltet. 600 millioner kroner går til en tilskuddsordning for publikumsarrangementer av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren.

– Vi gjør samtidig noen endringer, og for idretten og frivilligheten vil det ikke lenger være noen forskjell i om arrangementet blir avlyst eller nedskalert. Dekningsgraden vil være den samme, sier kultur- og likestillingsministeren.

Kulturbransjen kompenseres med 1,1 milliarder kroner

Regjeringen gjeninnfører stimuleringsordningen for kulturbransjen og endrer kompensasjonsordningen fra å dekke uunngåelige utgifter til å dekke tapt omsetning.

– Vi gir kultur, idrett og frivillighet bedre og mer treffsikre ordninger som treffer flere, sa Trettebergstuen.

Til sammen setter regjeringen av 1,1 milliarder kroner for å kompensere kulturbransjen, som rammes hardt av nye og strengere koronatiltak.

De fordeles slik:

 • 400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer fram til sommeren 2022.
 • 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022.
 • 300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde.
 • 100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022.
 • Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november.