Aldri mer

– I dag har jeg tatt Bybanen tur/retur Haukeland Sykehus og Fyllingsdalen.

Dette er en tur som ikke er egnet for folk med kols, dårlige bein og eller dårlig mobilitet. Det er en lang gåtur mellom sykehuset og Bybanen, flere bakker og flere kjørebaner å krysse. Jeg måtte stoppe flere ganger begge veier.

Selve kjøreturen mellom Fyllingsdalen og sykehuset var ok, men hvorfor stoppet banen flere ganger i Løvstakktunnelen mot rødt lys for så å kjøre videre MOT det røde lyset. Stikk i strid med det som vi er opplært til å gjøre?

Opplysningene av stoppestednavnene blir startet ved bruk av et forferdelig lydklipp! Dette må tas vekk omgående og erstattes av noe rolig.

Alt i alt en lite hyggelig opplevelse. Jeg skal ikke bruke Bybanen til sykehuset mer.

Jeg skal kjøre bil.

Helgi Laxdal

Svar: Når det gjelder plassering av bybanestoppet på Haukeland ble denne fastlagt i reguleringsfasen før byggearbeidene startet. Av både tekniske og praktiske hensyn ønsket ikke sykehuset anleggsarbeid under eller et ferdig stopp direkte under det eksisterende bygget. Skyss vil samarbeide videre med Helse Bergen for å få på plass bedre skilting og bedre gangløsninger i området.

Første dag med Bybanen fungerte ikke signalanleggene optimalt, men bybaneførerne er også i direktekontakt med operasjonssentralen, slik at dette er helt trygt. Det er ellers verdt å merke seg at det i tunnelen brukes røde istedenfor gule lys, dette av hensyn til sikkerhet, da det kan oppstå tåke i tunnelen, og røde lys er lettere å se.

Alle bybanestoppene har sine egne kjenningsmelodier, også de nye. Lydsporene på linje 2 er en del av bybanens kunstprosjekt, og er laget av komponisten Craig Farr. Farr tar i bruk både kjenningsmelodier, naturlyder og lydobjekter som kan knyttes til de spesifikke stoppestedene langs traseen.

Med vennlig hilsen

Øyvind Strømmen

pressekontakt, skyss
Musikk

– Til summeren som vil kjøpe CD-plater i Bergen (Summetonen onsdag). Det er to plasser i Bergen du får kjøpe LP- og CD-plater: Rocade Musikk i Marken, hos den kunnskapsrike innehaveren Roald Atle Larsen. Det han ikke vet om musikk, er ikke verd å vite. Og så har du Apollon Platebar i Nygårdsgaten. Apollon er også en pub, så der kan du få deg en øl mens du leter etter plater!

Hilsen Tore Nessan

Parkering

– Først legger Bergen kommune ut millioner på å grave opp og utvide fortauet i en hel gate oppe i « Hødden» og det samme nede i sentrum. Så fratar de bileierne, som har betalt inn soneparkeringsavgift siden 1984, parkeringsmuligheter og samtidig får bileierne bare lov til å ha én bil per husstand.

Her er anlagt 8 el-bilplasser, halvparten tilhører Bildele-ringen her oppe i Hødden, men de står fast parkert døgnet rundt, uten å dele og uten å lade. De bare flyttet seg hit fra andre gater for da har de parkeringsmulighet, mens beboerne rundt ikke finner noen p-plass, og står vi for nær et hjørne, så får vi p-bot.

Beboer i Martin Vahls gate

Svar: Bymiljøetaten har etablert eit mobilpunkt med 7 ladeplassar i Martin Vahls gate: fire ladeplassar til bildelingstenestar og tre til private elbilar. I tillegg er fortauet utvida, noko som gir plass til nye, flotte bytre i gata. Etableringa av mobilpunkt i Martin Vahls gate er del av ei planmessig satsing på eit betre mobilitetstilbod i området, både for bildeling og lading for private elbilar. Bildelingsbilar erstattar behovet for privateigde bilar, og gir dermed meir plass til alle – både til dei som verkeleg må ha privatbil, og til tiltak som gir ein grønare og betre by: utvida fortau og ny bytre, som her i Sandviken.

Stadig fleire bergansarar brukar bildeling, og gjennom satsing på bildeling kan mange løysa sine behov for bil utan å eiga den sjølv. TØI har på oppdrag for Bymiljøetaten nylig gjennomført ei undersøking for Bergen som blant anna viser at kvar bildelingsbil i dag erstattar mellom 10 og 15 privateigde bilar.

Venleg helsing

Bymiljøetaten

Moldesmuget

– Når kommunen utsteder gravetillatelse, innebærer det at gaten blir tilbakesatt i den stand den var, med tidspolert Sogna-stein i buemønster.- Vi er i Bergen, brosteinens Mekka. Kommunen må følge opp og ta det ansvaret.

Gammel brolegger

Svar: Når Bymiljøetaten utsteder gravetillatelse blir den ansvarlige pålagt å tilbakeføre gaten/veien i samme stand som før arbeidet startet. Her i Moldesmuget var det ikke brostein før de nylige gravearbeidene ble igangsatt, men asfalt. Vi vil uansett dra på befaring for å se hvordan resultatet er blitt.

Vennlig hilsen Bymiljøetaten

Oppstemten

- Jeg har gått en del ganger opp oppstemten nå til Ulriken. Det jeg lurer på er, hvorfor i alle dager går ikke trappen litt lenger ned? Partiet som er rett før trappen er svært bratt og grusete, noe som gjør det ganske lett å skli, spesielt når man går nedover. De har laget det skikkelig, helt fra stasjonen til toppen. Det eneste som mangler, er dette lille partiet som man skulle nesten tro de har glemt.

Hilsen turgåer

CD-er

- Til «gammeldags» som søker etter et sted å kjøpe CD-er. Playcom på Åsane Storsenter selger nye og brukte CD-er. De selger også LP-plater, både brukte og nye. Tommy

Dyrtid

Vi skulle hatt

betaling for

alt vi betaler.

Sigurd O. Larsen

De beste!

– Romina, Tina, Inge, Hedvig, Amalie, Pia og Vilde er de beste lærerne i hele byen! De hjelper alle. De har ingen favoritt-elever, men liker alle, de er ikke strenge og de gir oss godt på fredager!

Hilsen fem fornøyde

elever på St. Paul

Les flere summetoner her: Fraværsregelen må bort