BA avslører den 25. februar at fire spanske tømrerne som kom til Norge for å jobbe, endte med å oppsøke Robin Hood Huset for å overleve. Saken er dyster lesing, men bør ikke være særlig sjokkerende.

I jakten på å skaffe fast arbeid til alle, later regjeringen til å ha glemt at ansettelse i bemanningsbransjen gir fast lønn og et sikkert arbeidsforhold. Det gir mulighet til å gå fra ett oppdrag til et annet uten å bytte arbeidsgiver.

Bransjer som jobber sesongbasert eller oppdragsbasert, kan på denne måten sikre seg personell til å jobbe i perioder med stort behov. Ofte er vi avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

BA skriver at fagforeningen, LO og Robin Hood Huset alle kjenner saken, men ikke finner uriktigheter i behandlingen. I en permittering vil ansiennitetsprinsippet gjelde. De spanske tømrerne var sist inn, og ble sammen med 26 andre ansatte i Adecco permittert grunnet manglende oppdrag.

Konserndirektør forAdecco Construction & Industry, Erling Kornkveen, peker på usikkerhet i markedet og en generell nedgang i byggeaktiviteten. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sier til BA at dette er et eksempel å hvordan vi ikke ønsker å ha det i Norge. Leder for Unionen fagforening Jorge Dahl skriver i BA den 1. mars at Adecco både bortforklarer reglene og driver sosial dumping.

Å kalle en lovlig permittering av ansatte for sosial dumping er en uventet retorikk fra fagforeningen. Når regjeringen ønsker å gjøre innleie mindre brukt, ligger det en forventning i det om at færre vil være ansatt i bemanningsbyråene.

Ingen er uenige i at situasjonen for tømrerne er fryktelig og burde vært unngått. De deler denne skjebnen med 2100 andre i samme bransje, ifølge Nav sine Hovedtall. Når det innføres en regelendring, vil seriøse virksomheter forberede seg på denne endringer før den trer i kraft.

Vi frykter at innstrammingene heller enn å sikre faste stillinger, sender ansatte i bemanningsbyråd på jakt etter vikariater og korte oppdrag i sesong. Med lite rettigheter og perioder med ledighet er veien kort til Nav. Det er udiskutabelt, også for regjeringen og LO, at den som kom inn sist skal ut først ved permittering. Da er dette konsekvensen når en forbyr jobbene deres.

Ministeren uttaler videre at regjeringens endringer ikke påvirker behovet for arbeidskraft, og at det dermed ikke skal være behov for at flere går ledige i Bergen.

Problemet er at det ikke faste, hele stillinger som er ledige, men arbeid av midlertidig karakter flere forskjellige steder. Det er dette de ansatte i for eksempel Adecco har hatt mulighet til å gjøre til faste, varige jobber gjennom at bemanningsbyråene samler disse egentlig korte jobbene sammen til en jobb hos dem som arbeidsgiver.

Dermed vil arbeidstakeren få fast jobb hos en arbeidsgiver, selv om jobbene egentlig er hos flere. Det gjør at rettigheter opptjenes raskere og jobben blir tryggere. Nå er det forbudt.

Endringene gjør at arbeidsgivere må bemanne inn rett mengde til oppdrag, og det vil bemanne opp for topper og ned for bunner. Tømrerne i saken er et grelt eksempel på en reell konsekvens av regjeringens innstramminger.