Dette er topp-gruppen bak de strenge korona-reglene

Fra 5. november til 16 november hadde Bergen kommunes kriseledelse 23 møter. Alt som skjer i møtene er unntatt offentlighet.