Tillit til tall og mennesker er forutsetningen for godt eierskap og et velfungerende samfunn, skriver KWC AS på sine nettsider.

Rapporten de har laget om bybaneutbyggingen nordover sin økonomiske påvirkning på næringslivet i sentrum, er ikke særlig tillitvekkende.

Det er bra at det kommer et fokus på utfordringene næringsdrivende møter på under byggingen i sentrum. Det vil bli krevende for næringsdrivende i sentrum at det trekkes skinner gjennom en trang by, og det vil føre til tapte inntekter på kort sikt. Jo mer vi vet om utfordringene på forhånd, jo bedre plan for byggeperioden kan lages.

BA skrev 05.01 om den nye rapporten KWC har laget. Den har svakheter som gjør at jeg ikke tror den egner seg godt som et middel for det målet.

Når jeg regner på KWCs tall, viser de at pandemien ga en omsetningssvikt i servering og handel pluss «andre tjenester» på 14,60 prosent (2019 kontra 2020). Tapet KWC legger til grunn for bybaneutbyggingen årlig sørger for et omsetningstap på 2,145 milliarder kroner, eller 23,92 prosent av den totale omsetningen for disse næringene i Bergen sentrum i 2021. Altså en nesten dobbelt så høy negativ effekt som pandemien hadde, årlig.

Mener KWC virkelig at utbyggingen vil ha tilnærmelsesvis dobbelt så stor påvirkning på handelen i Bergen sentrum som pandemien – hvert år i syv år?

Vi har hatt store gravearbeider i sentrum i nær fortid. Olav Kyrres gate sto på hodet i rundt 1 1/2 år i 2019 og 2020. Det kan ikke være tvil om at denne utbyggingen hadde stor påvirkning på bedriftene i dens umiddelbare nærhet.

Det var et mer begrenset område enn den planlagte utbyggingen av Bybanen, men samtidig er Olav Kyrres gate «hovedpulsåren» for busstrafikk i sentrum, og man skulle utbygging her ville ha stor effekt på handelen i sentrum som sådan.

Likevel er byggingen usynlig når vi sammenligner tallene i KWC-rapporten fra besøksnæringene i 2018 og 2019. Gaten ble stengt påsken 2019. Året kunne likevel kontere en økning i omsetning i sentrum på 134 millioner kroner. Det var en 35 millioner lavere økning fra 2018 til 2019 enn fra 2017 til 2018 – og milevis unna den omsetningssvikten på vel 2,1 milliarder KWC mener bybaneutbyggingen vil ha årlig.

Påvirkning i de forskjellige sonene som blir direkte berørt, er selvsagt langt høyere enn for sentrum som sådan. I sone A har KWC satt nedgangen satt til 65 prosent. I sone B er den satt til 30 prosent. I sone C, som utgjør nesten hele det øvrige sentrum, er den satt til 15 prosent, som altså fremdeles gir større påvirkning enn pandemien. Tallet blir usannsynliggjort av at byggingen i Olav Kyrres gate førte til en 20 prosent økt omsetning for Bergen Storsenter.

Det var tøft for flere bedrifter i Olav Kyrres gate – og noen av bedriftene gikk konkurs. Likevel kan det vel levnes liten tvil om at omsetningen på Galleriet og i Sundtbygget ikke gikk ned med 65 prosent, slik den ville ha gjort om vi skulle ha overført KWCs modell for bybaneutbyggingen til Olav Kyrresgateutbyggingen. Hotell er en konstant størrelse i KWCs regnestykke. Hva er da grunnlaget for KWC sitt 65 prosent nedgang?

I et intervju i BA i fjor, forklarte plansjef Tarje Wanvik at utbyggingen i sentrum ville skje i tolv faser. Han sier: «Etter hver delfase vil gater og sidearealer tilbakeføres tilnærmet slik det var før arbeidene startet. Slik vil kun begrensede områder av sentrum være direkte berørt av tunge anleggsarbeider.»

KWC tar likevel utgangspunkt i at de næringsdrivende i sone A blir berørt 75 prosent av tiden og sone B 90 prosent av tiden. For sone C mener KWC at arbeidet sannsynligvis vil ha større påvirkning enn pandemien hadde, hele tiden.

Det kommer et tidspunkt hvor slike rapporter slutter å gi et overblikk over utfordringene de er ment å belyse og begynner å være propaganda.