Dette var problemene med bil-stengingen av Bryggen

Sommerens stenging for privatbiler på Bryggen er evaluert. Mannskapene som skulle passe på bilistene fikk fort problemer.