I skattelistene får du tre økonomiske opplysninger om personen du søker på: Inntekt, formue og skatt.

Men det er ikke naboens lønn du kan hente ut fra skattelistene. Inntekten som er oppført vil i det aller fleste tilfeller være lavere enn lønnen. Den såkalte skattepliktige inntekten er lønns- og kapitalinntekter fratrukket alle fradrag, som for eksempel minstefradrag, personfradrag, boliglånsrenter, BSU-sparing, pensjonssparing eller tap på verdipapirer.

Skattebetalerforeningen har laget et regnestykke som viser at en person med lønnsinntekt på 700.000 kroner kan være oppført med bare 375.250 kroner i inntekt i skattelistene, dersom vedkommende har renteutgifter på 70.000 kroner, tap ved salg av aksjer på 60.000 kroner og har krevd 100.000 i fradrag på en arvet bolig. I tillegg kommer minstefradraget.

Noen kan ha så store fradrag at inntekten forsvinner helt. Dagens Næringsliv har for eksempel omtalt Himanshu Gulati, som tjente 950.000 kroner som stortingsrepresentant for Frp i 2018. Han er likevel oppført med null kroner i inntekt som følge av store fradrag.

Formuen som fremkommer på skattelistene er fratrukket all gjeld. Og ikke all formue fremkommer i full verdi i skattelistene. Egen bolig, for eksempel, blir bare verdsatt til cirka 25 prosent av markedsverdien. Dette gjelder også for nyere hytter. For veldig mange betyr det at boliglånet er høyere enn den skattepliktige boligverdien. Svært mange svært rike mennesker er oppført med lav eller ingen formue, rett og slett fordi de også har høy gjeld.

Hvis du synes inntekts- og formuestallet var misvisende, så kan du trøste deg med dette: Skattetallet er akkurat det personen har betalt i skatt inkludert inntektsskatt, formuesskatt og all annen skatt.