De partilederdebattene som for tiden pågår i NRK og Tv2 gjør meg skremt. De forteller at landet styres av politikere og partier som er mer opptatt av å ri politiske kjepphester enn gjennom samarbeid med andre partier å finne løsninger på våre akutte og komplekse samfunnsutfordringer, eksempelvis når det gjelder fattigdomsbekjempelse, behandlingen av eldre og (mange) andre utsatte grupper, energiomstilling, klima- og klimatilpasning, sikkerhet og forsvar, annen beredskap osv.

Det de fleste velgere for lengst har forstått, men som partiene og deres politikere har valgt ikke å ta inn over seg, er at våre største og mest komplekse samfunnsutfordringer bare kan møtes gjennom planer og tiltak, oppnådd gjennom brede forlik og kompromisser på Stortinget.

Fremfor å opptre som posører for egen fortreffelighet, bør partiene sette seg sammen og finne løsningene, der ideologier tones ned og egen prestisje kommer i annen rekke.

Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er i dag usedvanlig dårlige rollefigurer i det norske demokratiet.