Det er 8. mars og vi markerer den internasjonale kvinnedagen.

Hundre og ti år etter at kvinner i 1913 kjempet seg til stemmerett på like vilkår som menn, kan Bergen i dag skilte med en rekke kvinner som har nådd toppen innen næringslivet.

BA spør hva kvinnedagen anno 2023 betyr for dem, og hvor de mener kampen fortsatt står.

Sølvi Rolland:

Teatersjef, direktør og eier av Ole Bull. Har drevet Ole Bull Scene i 17 år.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Kvinnedagen betyr en mulighet til å vise solidaritet med kvinner lokalt, nasjonalt og internasjonalt, å sette søkelys på viktige tema som at kvinner trekker seg fra den offentlige debatten, kvinnehelse er nedprioritert på alle felt og ikke minst abortrettigheter er på tilbakegang i mange land. Listen er lang, veldig lang, for hvorfor 8. mars er viktig.

Hva mener du er den viktigste kvinnesaken i Norge i dag?

– En av de viktigste sakene i Norge i dag, og det er vanskelig å si én ting, men jeg må si Guri Rørtveit sin kronikk i Khrono var spot on. Kvinner knebles i den offentlige debatten, kvinner skremmes til taushet for de orker ikke stå i alt de får, kvinner trekker seg fra politikken. Unge jenter opplever seksuell trakassering og ikke minst kvinner i forsvaret er rett og slett trist lesing. igjen viser jeg til Guri sin kronikk.

Helene Frihammer:

Regiondirektør for NHO Vestlandet.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– For meg er kvinnedagen en utrolig viktig anledning til både å feire de som har gått opp løypen før oss og for å mobilisere til videre handling og bevisstgjøring rundt likestilling. Det aller viktigste er likevel hva som skjer mellom hver kvinnedag.

Hva mener du er den viktigste kvinnesaken i Norge i dag?

– Internasjonalt er det svært mye som gjenstår og urovekkende mye som går feil vei, her kan og bør Norge ta en langt tydeligere rolle. Hjemme i Norge må vi fortsette å jobbe i hele bredden. Utviklingen går altfor sakte på så mange felt både når det gjelder innovasjon og forskning på kvinnehelse, bekjemping av vold i nære relasjoner, bedre representasjon av kvinner i ledelse og i styrer, som kvinnelige investorer og som vekstgründere. Likestilling er dessuten ikke bare rettferdig, det er også lønnsomt. Vi trenger tilgang på de beste hodene og hendene i alle roller i næringslivet.

Borghild Lekve:

Konsernsjef i Bir.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Kvinnedagen er viktig for meg. Jeg har alltid hatt et sterkt forhold til den dagen og synes fortsatt dagen er viktig å markere.

Hva mener du er den viktigste kvinnesaken i Norge i dag?

– Det er mange viktige likestillingssaker som fortjener oppmerksomhet hele året, men hvis jeg skal trekke fram en spesiell sak så vil jeg peke på likelønn. Det er dessverre fortsatt en utfordring. Dessverre så er det slik at yrker hvor det er flest kvinner har en tendens til ikke å få høyest lønn.

Monica Mæland:

Administrerende direktør i Bergens Næringsråd.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Den betyr mer for hvert år som går - jeg blir eldre, synes utviklingen går for seint og er utålmodig! Likestillingsarbeidet må gjøres hver eneste dag, men 8. mars er en god anledning til å få viktige saker på dagsorden, takke de damene som har banet vei for oss og sette søkelyset på internasjonale likestillingsspørsmål!

Hva mener du er den viktigste kvinnesaken i Norge i dag?

– Bekjempe vold i nære relasjoner!

Lisbet Nærø:

Administrerende direktør i Fana Sparebank.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Kvinnedagen er viktig, en dag hvor vi setter fullt fokus på likestilling og kvinnespørsmål. Vi har kommet langt, men ikke langt nok. Dagen gir oss anledning til å huske alle som har gått foran oss og banet vei, og en dag der vi kan reflektere over hvor vi står og hvor og hvordan vi ønsker å gå videre. The Economist's glass-ceiling index viser eksempelvis at det i Norge er elleve prosent flere kvinner som tar høyere utdanning enn menn. Men andelen kvinnelige ledere har sunket fra 38 prosent i 2018 til 33 prosent i 2022. Fortsatt tjener kvinner i snitt mindre enn menn. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn var 4,6 prosent i 2022. Statistikken sier altså at det ikke er noen mangel på kompetanse hos kvinner, men vi ser ikke denne kompetansen omsatt i lederposisjoner og lønn. Det er et tankekors.

Hva mener du er den viktigste kvinnesaken i Norge i dag?

– Jeg synes at Meyer-utvalgets utredning om kvinnehelse og forskning på kvinnehelse er tankevekkende. Det er 50 prosent kvinnelige leger i Norge. 70 prosent av medisinstudentene er kvinner. Likevel forskes det ikke tilstrekkelig på typiske kvinnesykdommer. Jeg tenker at utvalgets forslag om en kvinnehelsemilliard kan være mitt forslag til den viktigste kvinnesaken i 2023.

Renate Sørestrand-Hansen:

Administrerende direktør i DNB Eiendom.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Det er en viktig dag, og en dag der jeg kjenner på ekstra takknemlighet for de som har kjempet frem de rettighetene og mulighetene vi har i dag. Vi har kommet langt samtidig som vi må fortsette å jobbe for å utjevne forskjeller mellom kjønn. Samtidig handler likestilling om så mye mer enn kjønn, og vi må jobbe enda mer med å inkludere mangfoldet i samfunnet. Jeg er stolt over å jobbe i ett konsern hvor det har vært jobbet aktivt og strukturert med å fremme likestilling mellom kvinner og menn i lederstillinger, verv og styrer.

Hva mener du er den viktigste kvinnesaken i Norge i dag?

– Kvinnehelse mener jeg er underprioritert, og er en viktig kvinnesak i Norge i dag. Kvinners helse må tas på alvor. Det er også viktig å sette fokus på kvinners rettigheter og muligheter i andre land når vi feirer kvinnedager her i Norge.

Veslemøy Tvedt Fredriksen:

Administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Kvinnedagen i seg selv er en viktig markering, og gjør at media og samfunnet setter likestilling høyeste på dagsorden, i et bredt spekter av saker. For meg handler det blant annet om at alle skal ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av kjønn, og at vi oppnår en jevnere maktfordeling i samfunnet. Det er oppløftende å se statistikk og eksempler på den reelle fremgangen, ikke bare i næringslivet, men også ellers i samfunnet. På den andre siden blir det synlig at det dessverre ikke går raskt nok og at vi ikke kan ta for gitt at utviklingen skjer av seg selv.

Hva mener du er den viktigste kvinnesaken i Norge i dag?

– Det finnes mange eksempler, men den siste tidens rapporter om at kvinnehelse og forskning på kvinners helse er så underprioritert har vært tankevekkende.