Jeg heter Arne og jobber i politiet.

Da jeg kom på jobb 1. juledag i fjor begynte jeg vakten min med å lese gjennom loggene fra julenatten. Det var ekstra trist å lese denne morgenen.

Mange barn og unge hadde ringt nødtelefonen til politiet og bedt om hjelp denne julenatten. Det som gikk igjen i meldingene var fyll og vold i hjemmet.

Det som for mange av oss er en rolig og fin tid med hyggelige opplevelser sammen med familie og venner, ble for disse barna en vond opplevelse og et rop om hjelp.

Også i år vil det være sosiale restriksjoner i julehelgen. Vi vet også at julen for mange er en tid med økt alkoholforbruk.

Jeg håper at julen 2021 ikke blir enda en jul der våre barn og unge må ringe til politiet for å få hjelp med foreldre som ikke er i stand til å ta vare på seg selv og sine nærmeste.

En jul der for mye alkohol og vold i hjemmet blir årets juleminne.

Jeg sender også en utfordring til alle gode og trygge besteforeldre, tanter, onkler, naboer og venner og andre. Dersom du kjenner barn eller unge som du vet vil kunne få en vanskelig og utfordrende tid, så kan ditt viktigste bidrag være å bry seg.

Ta kontakt dersom det trengs- vær en buffer og en støttespiller. Hjelp til med å lage en trygg og god ramme slik at alle kan få en så god jul som mulig.

Hilsen politiadvokat Arne.

Innlegget ble først publisert på Politiets nettpatrulje sin Facebook-side.