Det kommer fram i en midlertidig rapport selskapet selv har fått etter et tilsyn Finanstilstynet gjennomførte i februar i år, opplyser DNB i en pressemelding.

– DNB har ikke vært medskyldig i hvitvasking av penger, men Finanstilsynet kritiserer banken for mangelfull etterlevelse av den norske loven om hvitvasking av penger, skriver de.

Siden rapporten ikke er endelig kan ikke banken gå nærmere inn på hva den sier. DNB opplyser at de nå skal gå gjennom rapporten og sende inn svar til Finanstilsynet.

Tilsynsrapporten gjelder kun for DNBs virksomhet i Norge.