I vår kunne BA avsløre at Den Nationale Scene (DNS) fortsatt sliter med dårlig arbeidsmiljø og fryktkultur. I etterkant har DNS opplyst BA om at teateret har satt i gang ulike tiltak. Et av dem er at Arbeidstilsynet kommer på tilsyn.

I en e-post BA har fått innsyn i, kommer det frem at DNS opprinnelig ba om veiledningsmøte, men at det er Arbeidstilsynet som besluttet at tilsyn var nødvendig.

– Tilsyn har bedre effekt

– Når virksomheter tar kontakt om veiledning, vurderer vi hva som er mest fornuftig. Vi har gjennomført et møte med veiledning, men vi mener at et tilsyn har bedre effekt, sier seksjonsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet.

– Hvordan det?

– I et tilsyn gjennomfører vi kontroll i tillegg. Slik sikrer vi oss at informasjonen vi gir også er forstått, og at virksomheten ivaretar lovens krav. Tilsyn gir erfaringsmessig bedre effekt enn veiledning, svarer Scott.

Tema: Psykisk helse

Selve tilsynet er satt til begynnelsen av september, og vil gå over en hel dag. Både teatersjef, HR-sjef, tillitsvalgte og representanter fra bedriftshelsetjenesten er bedt om å være med.

Ifølge Arbeidstilsynet er hensikten med tilsynet å kontrollere at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig.

«Det gjelder ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakers fysiske og psykiske helse, samt velferd», opplyses det i et brev til DNS.

Samarbeid også et tema

Tema for tilsynet er blant annet:

  • Organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidet som kan påvirke risikoen for arbeidstakers helse
  • Avvikssystem og melding/håndtering av avvik
  • Ledelse og medvirkning, samarbeid med arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte

I en SMS svarer teatersjef Stefan Larsson følgende: «Teateret ved HR-sjef tok kontakt med Arbeidstilsynet i april og avtalte tilsyn så fort de hadde anledning. Dette på bakgrunn av brevet fra tillitsvalgte. Tilsynet står både på HMS-plan og tiltaksplanen vår. Vi ser frem til gjennomgang og veiledning fra Arbeidstilsynet.»