Bergen har vært gjennom mange sykdomsutbrudd tidligere i historien, men har alltid overlevd. Bildet er sannsynligvis fra en gang på 1920-tallet, ikke lenge etter Spanskesyken herjet i Bergen, Norge og verden.
Olai Schumann Olsen. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket I

Død, frykt og fremskritt

Svartedauden, Spanskesyken og kolera. Koronaviruset føyer seg inn i en lang historie med sykdommer som brer rundt seg i befolkningen. Historien har mange skrekkeksempler, men gir også grunn til optimisme.
Publisert