Dramatisk rapport: I denne næringen kan over 10.000 jobber forsvinne på Vestlandet

En rapport fra Menon Economics anslår at hver fjerde arbeidsplass kan forsvinne i maritim sektor de neste årene. For Vestlandet og Bergen handler det om jobben til over 10.000 personer.