Natt til 12. september 2021 ble 23 år gamle Sunniva Borgen påført en rekke knivstikk i en leilighet på Nyborg i Åsane. Den unge kvinnen ble fraktet til Haukeland sykehus med livstruende skader, og døde fem dager senere.

Ekskjæresten, Eirik Hermansen (31), har erkjent å ha tatt livet av henne. I Hordaland tingrett ble han dømt til 17 års fengsel, ett år strengere enn aktors påstand.

Hermansen anket straffen, og denne uken var saken til behandling i Gulating lagmannsrett. I en fersk avgjørelse fra statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen står det at drapsmannens anke er forkastet.

TV 2 meldte om utviklingen først. Stolt-Nielsen opplevde tingrettens dom som velbegrunnet, og så ingen grunn til at straffen på 17 år skulle endres, skriver kanalen.

Lagmannsretten har blant annet lagt vekt på drapshandlingens brutalitet, at handlingen pågikk over lengre tid, og at domfelte ikke prøvde å skaffe offeret hjelp, står det i dommen.

Hermansens forsvarer, John Christian Elden, ba om 14 års fengsel. Han ønsket at straffen ble redusert fordi klienten ga en uforbeholden tilståelse, ifølge kanalen.

– Det er sikkert ikke overraskende for omverdenen at vi synes det er veldig lavt. Utfra det vi har hørt og sett, så vet vi at påtalemyndigheten sier at straffen kan være så høy som 20 år i sånne saker. 14 år er respektløst, sa mor Siv Yndestad Borgen til TV2 mandag.

– Det svartnet for meg

23-åringen ble påført over 50 knivstikk. Hermansen har i retten fortalt at han i månedene forut for drapet slet med høyt alkoholinntak, depresjon og sinneproblemer.

– Det svartnet for meg, sa Hermansen om den grufulle natten.

31-åringen ble dømt til å betale til sammen 1,1 millioner kroner i erstatning til Sunnivas foreldre og to ulike forsikringsselskap for skadeverk i leiligheten.

Statsadvokaten har satt en frist på 14 dager for å anke straffeutmålingen til Høyesterett.