Dritten forekommer over hele fjølen

Av

Maktmisbruk av seksuell karakter er så avgjort ikke et fenomen som nyss så dagens lys. Heller ikke er det avgrenset til bestemte grupper.