– Du bør sitte på buss og bane!

Dersom du sitter blir turen med offentlig transport mindre smitte- og trafikkfarlig. Bruk setebelte i buss, så unngår du bot.