Dungs foreldre gikk til sivilt søksmål mot Dungs ektemann etter at kvinnen forsvant i juli 2007.

I sivile straffesaker er det mindre krav til bevis enn i straffesaker, og etter det BA kjenner til har nå ektemannen erkjent ansvar i samsvar med påstanden. Dette for å få saken avsluttet.

I et brev til retten skriver han at han av «personlige grunner» har valgt å si seg enig i påstanden og ber retten avslutte saken.

Dungs foreldre krevde 240 000 kroner i erstatning fra ektemannen etter at deres datter forsvant.

Dermed blir det ikke noe av saken.

Ektemannen har klaget flere norske aviser inn for forliksrådet for det han og hans mor mener er ulovlig bildebruk. Familien krever 50 000 for hver gang flere av bildene har vært på trykk. Også BA er klaget inn for forliksrådet.

BA kommer tilbake med mer i løpet av dagen.