Forskere ved Hood College i Maryland har nylig funnet ut at hunder er smartere enn det den har rykte for å være.

MATRAID

Deres studie viste nemlig at hunder forstår hva du kan oppfatte, og bruker dette til å planlegge for eksempel et matraid, noe som indikerer at hundene har større mentale evner enn hva vi tror, skriver forskning.no.

Studien gikk ut på at hundene ble plassert foran to beholdere med mat inni. Begge beholderne var utstyrt med bjeller, men på den ene var bjelleinnmaten tatt ut slik at bjellene ikke laget lyd.

I samme rom var det også et menneske, som enten så på hunden, eller så bort. Resultatet viser at hunden var fullt klar over om den ble iakttatt eller ikke:

SAMTLIGE VALGTE STILLE

Dersom hundene skulle ta maten mens mennesket fulgte med, brydde de seg ikke om hvilken beholder de tok fra. Om de derimot oppfattet at mennesket ikke fulgte med på dem, valgte alle hundene den stille beholderen.

Forskerne konkluderer med at de gjør dette fordi de er klar over at det da er mindre sjanse for å bli oppdaget. Hundene visste altså om de ble betraktet eller ikke, og justerte atferden sin for å maksimere muligheten for suksess.

Professor ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Morten Bakken, mener studien er spennende, selv om det trengs flere lignende studier for å bekrefte funnet.