Mens den totalt dominerende Bergen lufthavn Flesland var den eneste Avinor-flyplassen i Hordaland, tok gamle Sogn og Fjordane med seg ikke mindre enn fire lufthavner inn i den nye Vestland fylke. Jevnlig kommer debatten om å legge ned noen av kortbaneflyplassene opp, og initiativene blir møtt med samme argument hver eneste gang, både fra flertallet av fylkespolitikerne og næringslivet i nærområdene: Fire flyplasser i Sogn og Fjordane er helt nødvendig for ikke å rasere hele regionen.

Senest på slutten av fjoråret kom et forslag om å gjøre noe med den voldsomt foreldede og svært så dyre flyplasstrukturen i tidligere Sogn og Fjordane, nå altså Vestland. Et utvalg ledet av tidligere Avinor-topp Sverre Quale foreslår at man kutter ned på antallet kortbaneflyplasser i hele landet, og heller forlenger rullebanene på dem som blir igjen. Slik kan større fly lande og ta av, noe som vil gjøre konkurransen større, rutetilbudet bedre, trafikken høyere og subsidiene lavere. Innspillet føyer seg inn i en rekke forsøk, men fra Sogn og Fjordane blir det møtt med det samme, loslitte og utgåtte argumentet: En flyplass for hver tiende mil er nødvendig for å holde liv i de nordlige delen av Vestland. – Det er fare på ferde, sier tidligere fylkesordfører i Sogn og Fjordane, nåværende varaordfører i Sunnfjord kommune, Jenny Følling (Sp).

FAKTA

 • SAMLET TRAFIKK OVER FLYPLASSENE I VESTLAND FYLKE I JANUAR OG FEBRUAR 2020:
 • Florø lufthamn: 30.396 (av dette er 9501 offshore)
 • Førde lufthamn: 12.773
 • Sogndal lufthamn: 12.168
 • Sandane lufthamn: 5583
 • Bergen lufthamn: 907.164 (av dette er 33.792 offshore)

Fire flyplasser innen kort radius i grisgrendte Sogn og Fjordane, med sine drøyt 100.000 innbyggere, kan selvsagt ikke være nødvendig. En kjapp titt på internett forteller at det tar en time og syv minutter å kjøre fra Florø lufthavn til Førde lufthavn. Det tar en time og 40 minutter å kjøre fra Sandane lufthavn til Førde lufthavn drøyt to timer fra Sandane til Sogndal lufthavn. Det er ikke stort mer tid enn man bruker fra Bergen til Sotra på en gjennomsnittlig fredag ettermiddag i rushtiden. Eller man på en dårlig dag kunne bruke gjennom sikkerhetskontrollen på Flesland før den nye terminalen sto klar.

Med tanke på at trafikken over Sandane lufthavn er enormt subsidiert, i 2014 kostet hver passasjer over flyplassen ifølge BT 1163 kroner, kan man undre seg over om det ikke hadde lønnet seg å sende passasjerene i drosje til den nærmeste flyplassen i stedet.

Nettopp subsidiene er hovedårsaken til at både bergensere og folk fra øvrige Hordaland nå bør få øynene opp for flyplasstrukturen i Sogn og Fjordane. Å ha fire kortbaneflyplasser så tett er selvsagt ikke kommersielt bærekraftig. Dermed må trafikken ved tre av dem subsidieres ganske kraftig. Bare Florø er i dag drevet på rent kommersiell basis, men sterke krefter i Sogn og Fjordane arbeider nå for å få statlige penger for å finansiere flybillettene der også.

Subsidene som kommer flypassasjerer i distriktet til gode, har ikke vært så lett å få øye på. De har kommet gjennom det såkalte FOT-systemet (forpliktelse til offentlige tjenesteytelser), der Samferdselsdepartementet har kjøpt flyruter på kortbanenettet, for å holde oppe flytilbudet i distriktet. Det skjer ved et anbudssystem som knapt noen kan delta i, fordi de største flyselskapene ikke har små nok fly til å kunne lande og lette på de korteste rullebanene. Siden det stort sett er Widerøe som flyr på kortbanenettet i Sogn og Fjordane, og som alltid har gjort det, er hele systemet noe amputert. Det bør også legges til at stort sett hele rutetilbudet fra de fire pengeslukene har Oslo eller Bergen som destinasjon.

Men nå er det ikke lenger departementet som skal stå for FOT-anbudene. Fra i år blir ordningen et fylkeskommunalt ansvar, noe som forhåpentligvis vil synliggjøre den veldig ineffektive flyplasstrukturen i det som i dag er Vestland fylke. Selvsagt skal fylkeskommunene kompenseres for utgiftene, men pengene blir ikke øremerket til kjøp av flyruter. De går inn i rammeoverføringene til fylket, og kunne slik sett blitt brukt til andre og viktigere oppgaver enn å kjøpe flyruter fra hvert nes og hver ås i Sogn og Fjordane.

FAKTA

 • FOT-ruter er flyruter der markedet alene ikke leverer et tilfredsstillende flytilbud. Samferdselsdepartementet kjøper flytjenester gjennom en offentlig konkurranse og setter krav til pris, kapasitet og frekvens. I 2017 var budsjettet for slike innkjøp på 765,4 millioner kroner.
 • I forbindelse med regionreformen blir dette ansvaret nå overtatt av fylkeskommunene.
 • FOT-rutene er hovedsakelig i Nord-Norge og på Vestlandet. I Sør-Norge er syv ruter såkalte FOT-ruter. Fem av dem går fra tre flyplasser i Sogn og Fjordane, Sandane, Førde og Sogndal. Tre av disse går til Oslo og to til Bergen.
 • Avinor, som er hundre prosent eid av staten gjennom Samferdselsdepartementet, har ansvar for 44 statlige eide lufthavner. 27 av disse er kortbaneflyplasser med rullebane på mellom 800 og 1200 meter. Disse blir trafikkert av Bombardier Dash 8-fly, ambulansefly og privatfly.
 • Syv av kortbaneflyplassene ligger i Sør-Norge (fra og med Trøndelag og sørover).
 • KILDE: AVINOR/REGJERINGEN

Men reaksjonen fra politisk hold i Sogn og Fjordane er som den alltid har vært. De trenger fire flyplasser som det tar halvannen time å kjøre mellom, hvis ikke ramler næringslivet i regionen sammen. Det er uforståelig, og kan ikke være sant. Til sammenligning tar det to og en halv time å kjøre fra Odda til Flesland, og Odda huser sammen med Tyssedal store bedrifter som Boliden og Tizir. Vi har aldri hørt krav om å få en flyplass til Odda.

Når pengene nå skal gå gjennom det fylkeskommunale systemet er det å håpe at politikerne i den nordre regionen av Vestland fylke blir tøffere testet på argumentene som til nå har holdt liv i de fire flyplassene. Nå vil pengesluket i ytterste konsekvens konkurrere med kapasiteten til et stadig mer presset kollektivsystem i mer sentrale områder.

Blant spørsmålene som også bør stilles politiske ansvarlige i et område som blant annet sliter med fraflytting, er om ikke færre og større flyplasser og et bedre rutetilbud ville lokket flere av regionens unge hjem igjen. Fire flyplasser med ruter til to destinasjoner til en skyhøy pris for skattebetalerne er i alle fall ingen bærekraftig løsning i fremtiden.