En katteeier i Bergen hadde mistet fullstendig kontroll.

– Vi måtte ta 16 katter i forvaring. De hadde et svært mangelfullt og dårlig levemiljø, forteller seksjonsleder Trine Hellan i Mattilsynet.

Hun forklarer at kattene måtte avlives på grunn av et sammensatt og alvorlig sykdomsbilde i katteholdet.

– Vi vurderer alltid om det er mulig å omplassere dyrene i slike tilfeller, men her var kattene såpass syke og skadde at vi ikke hadde andre alternativer enn avliving, sier Helland.

Groteske bilder av syke katter

Katteholdet bar preg av flere ulike virus og parasitter, viser innsamlet dokumentasjon.

– Kattene hadde ikke fått den behandlingen de trengte. I tillegg ble det funnet flere døde dyr i dyreholdet. Slik vi ser det har eier gjort seg skyldig i flere alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket, sier Hellan.

Mattilsynet fikk kjennskap til dyreholdet etter bekymringsmeldinger.

Les også: Hentet for tredje gang
Les også: – Nå er hundene tilbake
Les også: – De er innestengt i mange dager av gangen

– Eier hadde forlatt byen. Hun har gitt oss en forklaring, uten at vi ønsker å gå inn på den, sier Helland.

Hun forklarer at kattene var av rasen sphynx eller nakenkatt. Rasens mest fremtredende trekk er mangel på pels på grunn av mutasjon.

BA har fått tilsendt en rekke bilder og videoer av kattene, men de er for groteske til at de kan publiseres.

Bildene viser radmagre katter som har vanskelig for å bevege seg. Flere av kattene har hevelser og utposninger rundt øyene. Selve øynene er svært betente.

Ett av bildene viser en katt delt i to.

Flere katter sendt til obduksjon

I tillegg til de 16 rasekattene som måtte avlives, har Mattilsynet fått inn fem døde kattunger, tre av dem har Mattilsynet tatt hånd om.

– Kattungene var døde eller døende før vi kom inn i saken. Foreløpig har vi 21 døde katter, men vi jobber nå videre med saken.

Mattilsynet har sendt flere katter til obduksjon.

– Vi avventer nå endelige rapporter.

De voksne rasekattene er importert fra forskjellige land i Øst-Europa. Mattilsynet sjekker nå om kattene er lovlig importert.

– Vi ser svært alvorlig på saken og vurderer nå om vi skal politianmelde forholdet.

Det er også hunder involvert i dyreholdet, men Mattilsynet har kontroll på at de har det bra.

Politianmelder forholdet

Det var organisasjonen Dyrehjelperne som ga beskjed til Mattilsynet.

– Vi kommer til å politianmelde saken. Dette er en grusom sak hvor mange katter har måttet bøte med livet på grunn av mangel på stell og mat, sier Marianne Møller.

Hun forteller at de ble oppringt av husets fortvilede eier som hadde tatt seg inn i huset, mens katteeier var bortreist.

– Han fant døende katter overalt, hevder hun.

Hun sier at Dyrehjelperne kommer til å politianmelde saken.

– Feil å ta livet av kattene

BA har snakket med katteeier. Hun ønsker å være anonym.

– Jeg burde ikke ha reist fra kattene. Det innser jeg. Men jeg hadde hjelpere som skulle passe på kattene, og trodde det var trygt å overlate kattene til dem, sier katteeier.

Hun mener det var feil av Mattilsynet å ta livet av kattene.

– De var ikke så syke. Det har jeg dokumentasjon på som jeg skal gi Mattilsynet kommende uke, forklarer katteeier.