E.coli-bakterier funnet i fjellbasseng på Askøy

Det var i fjellbassenget bak denne døren at bakteriene ble funnet.

Det var i fjellbassenget bak denne døren at bakteriene ble funnet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

26 personer ble sendt til sykehus, ti av dem barn. Smitten kommer trolig fra forurensing i Øvre Kleppe høydebasseng.

DEL

Askøy kommune opplyser at det er gjort funn av E. coli-bakterier i et fjellbasseng på Øvre Kleppe. 

Rådmann Eystein Venneslan i Askøy kommune bekrefter fredag at et barn har dødd av en infeksjon i samme område som andre har blitt syke og der de frykter at vannet er infisert.

De er ennå ikke sikre på om dødsfallet har sammenheng med de andre som er blitt syke.

– Vi undersøker om dødsfallet skyldes det samme som de andre sykdomstilfellene, sier han.

Venneslan sier til BA at de ikke vet hvilken type infeksjon dødsfallet skyldes, men at det er snakk om en tarminfeksjon.

E. coli i høydebasseng

Bengt Åge Borge, leder for Miljørettet helsevern i Askøy kommune, sa på pressekonferansen klokken 1300 fredag at prøvesvar på vannprøver som ble innhentet torsdag viser funn av E. coli.

– Det ble tatt prøver både fra Kleppe vannbehandlingsanlegg, høydebassenget på Øvre Kleppe og høydebasseng i tilstøtende områder. Prøvene viser ingen funn av bakterier i behandlingsanlegg eller høydebasseng i tilstøtende områder, men for høydebassenget på Øvre Kleppe, viser det positivt funn for E. coli, sier Borge.

Hvilke type E. coli-bakterie det er snakk om, vet de ennå ikke, og det er heller ikke kjent hva som har forårsaket at det har kommet E. coli i høydebassenget.

– Opphavet til E. coli-smitten vet vi ikke noe om, det har vi ingen forutsetninger for ennå, men bakterien finnes i avføringen til fugler og pattedyr, sier Borge.

Saken fortsetter under faktaboksen.

E.Coli

 • De aller fleste E. coli bakterier er vanligvis ufarlige og forårsaker ikke sykdom så lenge de oppholder seg i tarmen.
 • Det finnes imidlertid noen grupper av E. coli som kan gi tarminfeksjoner hos mennesker.
 • De fire vanligste gruppene av sykdomsfremkallende E.coli-bakterier heter EHEC, EIEC, EPEC og ETEC. Den mest alvorlige varianten er EHEC.
 • EHEC-bakterien kan gi diaré, som av og til er blodig. Den kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lenger hos barn.
 • Noen former av EHEC-bakterien kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige komplikasjoner i form av den alvorlige nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), spesielt hos barn og eldre.
 • Andre typer av EHEC-bakterien kan gi mildere sykdomsbilde.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Flere skrevet ut av sykehus

Smittevernoverlege Thomas Hetland fortalte klokken 13 fredag at de hadde fått tilbakemelding om at flere som var innlagt på Haukeland sykehus var utskrevet og at det er gode prognoser for dem.

– Det er ikke kommet svar på prøver fra dem som er innlagt ennå, så vi vet ennå ikke sikkert om det er E. Coli de har blitt syke av, men anser det som overhengende sannsynlig. Pasientene vil bli testet for E. coli, sier Hetland.

Høydebassenget koblet ut

På pressekonferansen klokken 1000 fredag sa seksjonssjef for vann og avløp i Askøy kommune, Anton Bøe, at en sannsynlig kilde til smitte kan være et høydebasseng knyttet til Kleppe vannverk, eller lekkasjer i en vannledning.

– Om det er vannet som er smittekilden, er det sannsynlig at det er ute på vannledningsnettet den har kommet. Det har ikke vært avvik på vannbehandlingsanlegget denne gangen, sa han på pressekonferansen.

Bøe sa at vannbehandlingsanlegget og nettet er relativt gammelt.

Høydebassenget på Øvre Kleppe ble ifølge Bøe bygget på 1960-70-tallet og er planlagt skiftet ut. Det er bygget et nytt høydebasseng, men det er ikke koblet på ennå.

 I tillegg er det planer om utskiftinger og oppgradering av vannettet.

– Det viktigste vi gjør nå er å fase ut de mest sannsynlige kildene til smitten, og vi har satt inn tiltak for det, blant annet ved å koble ut høydebassenget på Øvre Kleppe, sier Bøe.

– Vannkvaliteten ikke for dårlig

Askøy kommune har måttet sende ut en rekke kokevarsler til innbyggerne de siste årene. Bøe understreker at de tidligere kokevarslene har vært forebyggende varsler på grunn av feil ved vannbehandlingsanlegget.

– Det som har skjedd tidligere dreier seg om et gammelt vannbehandlingsanlegg som er komplisert å drifte. Men det ble ikke gjort funn da vi tok vannprøver, sier Bøe.

Han understreker at de tar jevnlige vannprøver både av råvannet og det behandlede vannet.

– Det var ingen funn på prøvene vi tok gjort på mandag, sier Bøe.

Skal gjennomgå rutiner

VA-sjef Anton Bøe sier at de ikke kan se at det har skjedd noen brudd på rutinene deres verken når det kommer til prøvetaking eller å sende ut kokevarsel.

– Det foreligger en prøvetakingsplan, og den er fulgt, sa han på pressekonferansen.

Rådmann Venneslan sier at de ved hendelser som dette vil ha en ekstra gjennomgang på hvilke rutiner kommunen har, om de er fulgt og om de er gode nok, både når det gjelder prøvetaking og varsling.

– Det vil være en naturlig at vi må gå gjennom om vi våre rutiner er gode nok. Vi vil helt sikkert trekke noen lærdommer av prosessen i dag og i går, sa han.

Får noen svar fredag

– Det blir spennende å se hva prøvene viser, og om det stemmer at det er vannet. Vannbåren smitte er noe som forekommer fra tid til annen, sa fungerende smittevernoverlege i Askøy Thomas Hetland fredag formiddag.

– Undersøker dere andre mulige smittekilder?

– Nei. Vi mener det er såpass tydelig at det er smitte fra vannet. Hvis det viser seg å ikke være det, må vi undersøke det videre, sier Hetland.

Hetland understreker at selv om den primære smittekilden er vann, kan sykdom også smitte mellom mennesker.

– God håndhygiene er derfor viktig, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Smittevernoverlege Thomas Hetland, rådmann Eystein Venneslan, ordfører Terje Mathiassen (Ap) og VA-sjef Anton Bøe i Askøy kommune holdt pressekonferanse fredag formiddag.

Smittevernoverlege Thomas Hetland, rådmann Eystein Venneslan, ordfører Terje Mathiassen (Ap) og VA-sjef Anton Bøe i Askøy kommune holdt pressekonferanse fredag formiddag. Foto:

26 til sykehus

26  personer fra Askøy har innlagt på Haukeland sykehus mellom torsdag og fredag ettermiddag, opplyser Helse Bergen. Ti av dem er barn, opplyser Helse Bergen i en pressemelding fredag ettermiddag.

Fredag ettermiddag opplyser Helse Bergen at det er påvist campylobakter i prøver fra pasienter som har vært innlagt ved sykehuset.

– Analysene fra flere av dem som har vært innlagt på Haukeland viser at de har bakterien Campylobakter i avføringen. Dette er den vanligst rapporterte bakterien som gir mage – og tarminfeksjon hos voksne og barn, og forekommer i flere tusen tilfeller i Norge hvert år, skriver Helse Bergen i en pressemelding (se faktaboks nederst i saken).

Ved Bergen legevakt hadde de per fredag ettermiddag ennå ikke hatt noen pasienter fra Askøy. Men de har blitt kontaktet av 18–20 personer fra Askøy.

– Disse ble gitt de samme rådene som Askøy kommune har kommet med, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen.

Oppbemannet

Haukeland har iverksatt nødvendige tiltak for å ha tilstrekkelig kapasitet for å kunne ta imot flere pasienter.

– Vi er i god dialog med Askøy kommune og følger situasjonen fortløpende, sier Ansgar Berg.

Per klokken 16 torsdag hadde 47 personer blitt undersøkt ved Askøy legevakt. Legevakten har også gitt 170 råd på telefon i løpet av ettermiddagen torsdag og gjennom natt til fredag.

– Det har vært roligere på legevakten ut over natten. Tilbakemeldinger fra Haukeland universitetssykehus i natt er at ingen av de innlagte er kritisk syke, sa fungerende smittevernlege Thomas Hetland i en pressemelding fredag morgen.

Han presiserer at det er personer med vedvarende og eskalerende dårlig allmenntilstand, høy feber, diare og magesmerter de ønsker kontakter legevakten.

– For de fleste går slike symptomer over av seg selv. Men vær spesielt oppmerksom på små barn og eldre og syke. Det er lavere terskel for å kontakte legevakten for disse gruppene, sier Hetland.

– Presset kapasitet

Venneslan forstår at folk er urolige og ber dem fortsette å koke vannet.

– Men problemet med dårlig vannkvalitet har vært på Askøy i flere år?

– Ja, det er vi klar over. Vi har hatt en sterk befolkningsvekst i Askøy sør. Det gjør at vi har presset kapasiteten til vannverket vår til det ytterste. Askøy har nå planer om å gjøre store investeringer i sine vannforsyninger slik at situasjonen blir bedre, sier han.

Sendte kokevarsel torsdag

Torsdag kveld ble det sendt ut kokevarsel på SMS til innbyggerne i den søndre delen av Askøy.

Dette skjedde etter at ti personer ble innlagt på sykehus med magesmerter og ulike symptomer knyttet til dette.

Kommunen har mistanke om smittefarlig drikkevann og har sendt ut varsel til flere tusen innbyggere om å koke vannet. Mistanken knyttes til Kleppe vannverk, som forsyner mellom 10.000 og 15.000 personer med vann.

Krisemøte

Klokken 0800 fredag morgen var det krisemøte i Askøy kommune. Både ordfører Terje Mathiassen (Ap) og rådmann Venneslan var tydelig preget av situasjonen da de gikk inn til møtet.

Saken fortsetter under bildet.

Ordfører og rådmann på vei inn i krisemøte for å få en siste oppdatering fra vannetaten.

Ordfører og rådmann på vei inn i krisemøte for å få en siste oppdatering fra vannetaten. Foto:

– Situasjonen er uoversiktlig. Vi prøver nå å finne ut hvor mange som er smittet og hvorfor. Det vet vi ikke, sier rådmann Eistein Venneslan.

Disse stedene får vann fra Kleppe vannverk:

 • Kleppestø til Framo
 • Kleppe
 • Øvre Kleppe
 • Strussham
 • Lønvarden
 • Marikoven
 • Follese
 • Stongafjellet
 • Juvikflaten
 • Horshøy
 • Hetlevik

Askøy kommune har bestemt seg for å ta nye vannprøver fredag, ifølge VG. Svaret på de utvidede prøvene er forventet tirsdag.

– De er i ferd med å bli hentet inn nå. Det er en annen type prøve som er mer omfattende og skal sendes til Moss, og svaret på de prøvene kommer trolig ikke før på tirsdag, sier Anton Bøe, leder for vann og avløp i Askøy kommune.

LES OGSÅ: I denne familien er fem blitt syke (BA+)

Holder åpent

På spørsmål fra BA om barnehager og skoler holder åpent, svarer rådmannen at dette er noe som skal diskuteres på krisemøtet.

– Men vi er usikre på hvor mange som møter på skole og i barnehager, fordi vi i går fikk beskjed om en del frafall, sier han.

Kommunikasjonsdirektør i Askøy kommune, Dag Folkestad, opplyser til BA at elever og barn i barnehager har fått beskjed om å ta med vann fordi det ikke er alle steder man har anledning til å koke vann.

VG meldte ved 14-tiden at Øvre Kleppe barnehage er stengt fordi flere barn har symptomer på smitte.

Ved Kleppe skole er minst 70 barn syke.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det henger flere advarsler på rådhuset på Askøy.

Det henger flere advarsler på rådhuset på Askøy. Foto:

Får kritikk

Svært mange har rettet kritikk mot Askøy kommune på grunn av manglende og dårlig informasjon.

Rådmann Venneslan kjenner seg ikke igjen i kritikken:

– Det startet med en mage- og tarminfeksjon, og det tok litt tid før vi skjønte sammenhengen. Vi tar denne situasjonen svært alvorlig, og reagerer 100 prosent på det vi tror kan være smittekilde og har derfor gått ut med advarsel mot drikkevannet, sier han.

Dette bør du gjøre når vannet skal kokes

 • Vannet bør fosskoke et minutt. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig. Ved bruk av mikrobølgeovn må en forsikre seg om at vannet fosskoker.
 • Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.
 • Alt vann som drikkes må være kokt

Foruten drikke, bør du bruke kokt vann til:

 • All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
 • Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises 
 • Kaffe. Kaffetraktere koker ikke vannet, og vannet til kaffetrakteren må derfor være kokt på forhånd. Andre typer kaffemaskiner bør sjekkes med forhandler
 • Isbiter
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
 • Tannpuss

Ukokt vann kan brukes til:

 • Koking av mat
 • Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
 • Dusjing og karbad. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn
 • Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann eller tørkes godt. Oppvaskmidler med desinfeksjonseffekt er ikke tilstrekkelig
 • Klesvask
 • Renhold i huset
 • Annet bruk hjemme

Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken