Det er masser tilsvarende 1000 lastebillass som må ryddes vekk, og veivesenet kan ikke bare skyve det på fjorden.

– Det måtte vi hatt løyve til fra Fylkesmannen, men heldigvis har vi et deponi like ved som vi har fått lov å bruke, sier byggeleder Bente Bergstø i veivesenet.

Stengingen har ført til mye trafikk på omkjøringsveiene. Fredag kveld har det verste trøkket mot Voss Cup gitt seg.

Må ha lys

Klatrere har vært oppe i fjellsiden og spreng ut, med trykkluft, mer løs stein. Bergstø sier at de jobber så lenge de har lys, altså fra tidlig morgen til sen kveld.

– Vi er nødt til å ha lys fordi det er slik at vi har folk som holder vakt nede, og må kunne se opp der raset har gått, sier Bergstø.

Selv om renskings- og sikringsarbeid er gjort, er det alltid en liten risiko for at det kan gå nye småras i området.

Arbeidet går effektivt for seg, melder Bergstø. De starter med å sortere ut trær og røtter som ligger hulter i bulter, deretter kan jord- og steinmassene kjøres vekk med hjullasterne.

Vet ikke når veien åpner

Til sist skal lastebilen som ble tatt av raset reddes. Hun forteller at folk i veivesenet med mye lenger erfaring enn henne har aldri opplevd et lignende ras.

Tusenkronersspørsmålet er når E16 kan åpne igjen. Byggeleder Bergstø sier at det vil og kan hun ikke svare på. Hendelsesforløpet i ryddearbeidet er altfor usikkert.

– Dessuten vet vi ikke standen på veien under raset ennå, eller om det er en vei der, sier Bergstø.

Ryddingen av E16 starter tidligst fredag