LO-krangel om gigant-broen

– Vi kan ikke bruke mange milliarder på bro over Bjørnafjorden, mens rassikring mellom Arna og Voss er underfinansiert.