Eg forventar meir av Arbeidarpartiet

Av

Eg kan ikkje skjøna korleis Ap kjenner seg heime med Frp og Høgre i asylpolitikken, av alle politikkområde. Sant å seia hadde eg venta betre av Høgre også.