Betalte nesten 20 millioner for denne boligen i Fjellsiden

Eiendomsinvester Frode Hølleland bekrefter at han er kjøper av Brattlien 13. Interessen rundt den store eneboligen, som ligger like nedenfor Fjellveien, har vært enorm.