Ein siste koronainnspurt for alle

Av

Me har stolt på myndigheitenes handtering av koronaviruset. Nå er det deira vaksinasjonsprogram me må stola på.