Ekstra koronakostnader kan bli tungt å bære for barnehagene

Det koster penger å oppfylle alle kravene i den statlige smittevernveilederen for barnehagene. Nå haster det med å finne gode løsninger.