Ekte lidelse har et navn

Av

Vi trofaste fans kvir oss til å lide oss gjennom en obligatorisk Brannkamp.