Eldrebyråden vil åpne for flere besøk på sykehjemmene

Eldrebyråd Beate Husa (KrF) vil undersøke mulighetene for å øke antall pårørende-besøk på sykehjemmene.