Du finner dem på byens eldste gravplass. Kunstferdige vannposter i støpejern.

Blir bevart

– Gravplassenes kulturhistoriske elementer er en del av vår felles historie og er viktige.

Inghild Hareide Hansen er sjef for en rekke gravplasser med en historie helt tilbake til siste halvdel av 1800-tallet.

Flere av de eldste er ikke lenger i bruk, men blir bevart.

På Møllendal, som fortsatt er i bruk, er vannpostene eksempler på kulturhistorien vi bærer med oss videre.

Om dagens vannposter, sier gravplassjefen:

– Vi har tre typer vannposter på de gamle gravplassene Det er Wingaard, Mjølner og Christiania. Per i dag er de ikke vernet, men de har et sterkt vern, påpeker hun.

Det betyr at det blir ikke gjort endringer uten dialog med Byantikvaren – og godkjennelse av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som er regional gravplassmyndighet understreker hun.

Samtlige vannposter av den gamle typen, er i støpejern. Ikke alle har tålt å stå ute i all slags bergensvær gjennom snart 150 år.

– Vår metode er at de gamle vannpostene blir reparert så langt det er mulig. Er imidlertid dette ikke mulig, blir der støpt ny etter den gammel form, forklarer Inghild Hareide Hansen.

– Siden den eldste typen er laget av Wingaard, er det denne vi har gått for, legger hun til.

– Beslutningen er gjort i samråd med Byantikvaren. I tillegg til rehabilitering blir de nyrehabiliterte vannpostene også universelt utformet med rist for vannkannen og vannkannestativ slik at de skal være funksjonelle for brukerne.

Støperiets historie

Om Wingaard skriver Bergen byarkiv i «Historier fra en bydel, Årstad»:

«I 1865 hadde støperiet 70 mann i arbeid og en årsproduksjon på 30 000 spesidaler. Støperiet i Marken ble drevet frem til 1909 til stadig ergrelse for naboene. Wingaard spesialiserte seg etter hvert på komfyrer, ovner, gravplater og senere rør til vannledninger. Støperiet ble prisbelønnet ved industriutstillingen i 1854 for sine gryter av hollandsk mønster. Det fortelles at støperiet i 1869 var det eneste i landet som leverte gryter som kunne konkurrere både i kvalitet og i pris med de hollandske.»

– Vet vi når de første vannpostene kom til rundt på gravplassen?

– Vi antar at det var vannposter fra starten av, siden blomster er en stor del av vår måte å uttrykke sorg på, sier gravplassjefen i Bergen.