En gang et marmorens paradis

Av

Det sprenges og graves. Store deler er ikke lenger det paradiset det en gang var. På 1800-tallet var dessuten området kjent for kanskje «verden fineste marmor».