En historisk godbit fra Fana

Denne protokollen har Bergen byarkivs folk studert og skannet til bruk for alle historieinteresserte. Absolutt verdt en kikk.

Denne protokollen har Bergen byarkivs folk studert og skannet til bruk for alle historieinteresserte. Absolutt verdt en kikk.

Av

Ført sirlig i protokollen med fjærpenn. De første sidene er kjempefine, trass i at de er fra siste del på 1700-tallet. Nå kan du selv studere den historiske perlen.

DEL

– Vi har nettopp begynt å publisere på Digitalarkivet. Etter at også andre arkiver selv kunne legge ut, la vi første ut i januar.

Fattigvesenets opplysninger

Ingfrid Bækken er rådgiver ved Bergen Byarkiv, og arkivarene på Kalfaret vil med nyvinningen kunne nå enda lenger ut.

Artikkelen fortsetter under bildet

Vanligvis er bilder fra Fana-bygden i gammel tid motiver fra «møblerte hjem» nord for Nesttun og gjerne fra Paradis-området. Dette viser imidlertid arbeiderne på Rosendahl spinnerier på Stend før år 1900. Sikkert ikke høytlønnede eller rike.

Vanligvis er bilder fra Fana-bygden i gammel tid motiver fra «møblerte hjem» nord for Nesttun og gjerne fra Paradis-området. Dette viser imidlertid arbeiderne på Rosendahl spinnerier på Stend før år 1900. Sikkert ikke høytlønnede eller rike.

– Vi hadde på byarkivet allerede en del arkiver som var ferdig skannet, og disse er vi altså begynt nå legge ut.

Bækken forteller om denne månedens valg som er Sognekommisjonens protokoll for fattigvesenet i Fana 1756–1921 som nå ligger ute til fritt gjennomsyn.

– Her ligger opplysninger fra fattigvesenet i Fana, og det fra en tid før opprettelsen av både Fana kommune og Fana sosialvesen.

I dag finnes det helt klare begrensninger på innsyn i personopplysninger. Disse opphører, når en kommer så langt tilbake i tid.

I protokollen vil en kunne lese hvem som fikk tilskudd og hvorfor.

Her føres opplysninger ned til den minste detalj, og om personen var sengeliggende, blind eller vanvittig (ja, du leste riktig).

Her finner en oversikt over tilskudd til trengende fra før ny fattiglov for Bergen Stift kom i 1745.

Protokollen inneholder informasjon om fattigvesenet i Fana prestegjeld, de to sognene Fana og Birkeland, for perioden 1756–1845.

– Jeg tror bestemt at alle som driver med slektsgransking vil ha glede av protokollens opplysninger. Også generelt historieinteresserte bør finne mye interessant.

Men som Bækken påpeker, du bør altså ha god tid, pluss at det er en stor fordel å kunne lese bla. gotisk.

Protokollen er ført i pennen over et langt tidsrom, og hver enkelt protokollførende har benyttet skrifttyper og skriftspråk fra egen tid.

Artikkelen fortsetter under bildet

Sjekk den penneføringen. Nydeligere håndskrift skal en vel lete lenge etter. Fjærpennen var ofte i bruk.

Sjekk den penneføringen. Nydeligere håndskrift skal en vel lete lenge etter. Fjærpennen var ofte i bruk.

Byarkivets Tor-Magnus Lien og Ingfrid Bækken sier i sin presentasjon ...

Videre inneholder protokollen informasjon om flere legater som årlig utbetalte renteoverskuddet til fattige i de to sognene frem til 1921.

Hvordan finne frem

Et langt tidsrom som helt sikkert vil kunne fortelle en god del Fana-historie, så vel som hvem som fikk hva i tilskudd fra fattigkassen.

For å kunne finne frem på nettet, går en inn på

https://www.digitalarkivet.no/source/114756

og så videre inn på «Skannet versjon – første side».
Artikkeltags